Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > E-QALIN

E-QALIN

E-QALIN je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše ljudi, posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih. Model je razvijala ekspertna skupina, v kateri so sodelovali strokovnjaki za upravljanje s kakovostjo, direktorji in drugi vodilni kadri iz domov za starejše, zastopniki poklicnih združenj, ustanovitelji zavodov, izobraževalne ustanove in uporabniki. Sodelujoče organizacije,posamezniki so bili iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Luksemburga in Češke.

Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-QALIN-u so:

  • Boljša kakovost storitve za uporabnike;
  • Večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih;
  • Pomoč vodstvu in zaposlenim pri zagotavljanju ter izpopolnjevanju kakovostnih storitev;
  • Usposobljenost zaposlenih za razmišljanje o kakovosti specifični za dejavnost;
  • Pospeševanje ozaveščenosti o kakovosti v zavodih in socialne politike;
  • Nacionalna in mednarodna primerljivost domov;
  • Certificiranje specifične dejavnosti in blagovnih znamk

V Domu starejših Šentjur smo pričeli uvajati sistem upravljanja s kakovostjo v jeseni leta 2011. Na podlagi predhodnih izobraževanj in pridobljenih znanj smo organizirali tri ocenjevalne skupine. Sestavljene so iz predstavnikov zaposlenih, ki delajo na različnih področjih v Domu. Te skupine pregledajo izdelane kriterije, kazalnike in podajo pripombe ter predloge za izboljšave. Predloge predela osrednja skupina, ki jo sestavljajo predstavniki vodij posameznih služb in pa predstavnik stanovalcev ter predstavnik svojcev.

Vsako leto izvedeno anketiranje med stanovalci, svojci in zaposlenimi. Ankete so povsem anonimne, podatke pa obdela zunanje podjetje in sicer Fabrika d.o.o.

Na podlagi podanih rezultatov analiz anket in predlogov osrednja skupina sprejme in uvede izboljšave v ustanovi.

Zaradi vpletenosti vseh akterjev (stanovalci in njihovi svojci, zaposleni v domu iz vseh enot) se vzpostavlja ustrezna delovna klima, pravočasno se prepoznavajo potrebe uporabnikov ter iščejo pravi odgovori in rešitve za zadovoljitev teh potreb.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Dostopnost