Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Finance in računovodstvo

Finance in računovodstvo

Finančno računovodska služba opravlja knjigovodska in računovodska dela, spremlja poslovanje zavoda, pripravlja finančne načrte ter nudi informacije za finančne in poslovne odločitve.

Prav tako skrbi za redno izstavitev računov za opravljene storitve zdravstva in oskrbe uporabnikom.

Dom ima svojo blagajno, kjer lahko poravnate položnice za oskrbo brez provizije, na voljo pa smo vam za vsa vprašanja s področja obračunavanja in plačevanja storitev.

Vodja finančno računovodske službe je ga. Tatjana Majcen, dosegljiva na telefonski številki 03/746-18-02 in elektronska pošta vodja.financ@dom-sentjur.si.

Za področje oskrbnin in blagajne ga. Maja Puhan, elektronska pošta: oskrbnine@dom-sentjur.si, tel.št. 03 746 18 22.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Dostopnost