Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Hiša Gustav

Hiša Gustav

Logotip hiše Gustav
Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si)

V letošnjem letu bomo v neposredni bližini Doma, kjer se trenutno nahaja garaža, začeli z gradnjo prizidka, ki smo ga poimenovali Hiša Gustav. Objekt se bo neposredno povezal z obstoječim Domom. S Hišo Gustav bomo zagotovili dodatne prostore za izvajanje dnevnega varstva in za potrebe začasnega bivanja. Potreba po obeh storitvah je v našem okolju zelo velika. Začasno bivanje bo uporabnikom denimo namenjeno v času rehabilitacije oziroma kot kratkotrajno bivanje, ko osebe, ki starejšemu človeku nudijo pomoč v domačem okolju, odidejo na dopust, ali za druge kratkotrajnejše oblike bivanja. Z izgradnjo Hiše Gustav bomo možnost dnevnega varstva omogočili vsem interesentom, pri čemer bomo več kapacitet namenili ožji lokalni skupnosti (Občini Šentjur) in bližnji okolici (Občini Dobje), ki že vrsto let izraža zanimanje in potrebe po tovrstni ponudbi. Z zagotovitvijo mest v dnevnem varstvu bomo v težišče postavili starostnika – uporabnika storitev, kar je temelj deinstitucionalizacije, hkrati pa bo uporabnik ostal v domačem okolju (uresničevanje temeljnih človekovih pravic). Dom se bo na tak način še bolj odpiral v skupnost ter uporabnikom, ki se bodo vključili v dnevno varstvo, omogočil določene aktivnosti, druženje, oskrbo in nego, ki jih zaradi različnih razlogov in bolezenskih stanj svojci ne zmorejo zagotoviti v domačem okolju.

Namen projekta je zadostiti potrebam po dnevnem varstvu in začasnih namestitvah starejših. Med prošnjami je vsako leto več prošenj za začasno namestitev, kar trenutno še ni mogoče, saj imajo prednost tisti, ki potrebujejo nujni sprejem.

Cilj projekta je zagotoviti nove prostore, ki bodo omogočali izvedbo dnevnega varstva in začasnega bivanja starejšim iz Šentjurja in okolice. Glavni namen projekta je postavitev uporabnika (starostnika) v okolje, ki mu bo domače ter v katerem se bo počutil dobro in sprejeto.

Projekt se bo izvajal na programskem območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS). Skupna višina sredstev, namenjenih izvedbi projekta, je 1.467.538,68 EUR. Višina vseh upravičenih stroškov projekta je 1.447.000,22 EUR. Delež upravičenih stroškov za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev iz proračuna znaša 91,56 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Po pogodbi so zagotovljena nepovratna sredstva v višini 1.324.873,39 EUR:

  • 1.059.898,71 EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar predstavlja 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta, in
  • 264.974,68 EUR iz sredstev slovenske udeležbe, kar predstavlja 20 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Ostala sredstva za izvedbo projekta bomo zagotovili sami iz lastnih virov. Ob tem se zahvaljujemo Občini Šentjur, ki ima posluh za starejše ljudi v občini in nam je brezplačno podelila stavbno pravico za zemljišče, na katerem bo zgrajena Hiša Gustav. S tem je Občina Šentjur izkazala posluh za potrebe starejše generacije, ki je ena izmed najranljivejših delov populacije.

mag. Vesna V. Razboršek,
direktorica

Petek, 18. 6. 2021 – temeljni kamen

Danes smo svečano položili oziroma odkrili temeljni kamen, ki bo pomenil začetek novega projekta, gradnje prizidka, ki smo ga poimenovali Hiša Gustav. V Hiši Gustav bodo prostori namenjeni začasni nastanitvi in dnevnemu varstvu. Temeljni kamen so odkrili direktorica Doma starejših Šentjur mag. Vesna V. Razboršek, župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci in poseben gost, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospod Janez Cigler Kralj. Hiša Gustav bo stala neposredno v bližini doma, kjer se trenutna še nahaja garaža. Z deli bomo pričeli v ponedeljek, 28. 06. 2021.

Začetek gradnje

Vizualizacija – končni izgled

Končni izgled Hiše Gustav

Prireditev ob zaključku del – 21.4.2022

HIŠA GUSTAV odprla svoja vrata – 7. 11. 2022

Naše sanje so postale resničnost. Hiša Gustav je danes na široko odprla svoja vrata in sprejela prve uporabnike. V prizidku je je ena enota za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva – 8 mest in ena enota za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let – 10 mest. Dnevni center je sodobna oblika pomoči vsem starejšim, ki živijo doma in si želijo nekaj ur dnevno preživeti v družbi ali potrebujejo občasno pomoč in pozornost, morda že težje skrbijo zase in jim hišna ter gospodinjska opravila vzamejo preveč moči in energije. Starejšim je s pomočjo dnevnih aktivnosti v Dnevnem centru omogočeno, da čim dlje ostanejo v domačem okolju, vendar vpeti v druženje z drugimi ljudmi. Dnevni center bo odprt vse delovne dni od ponedeljka do petka.

Kratkotrajne (začasne) namestitve, so oblika celodnevnega institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki imajo oskrbo zagotovljeno izven institucionalnega varstva in potrebujejo začasno institucionalno varstvo, ker oskrba izven institucionalnega varstva začasno ni zagotovljena (npr. zaradi odsotnosti/dopusta svojcev, čakanja na odobritev na zdraviliško zdravljenje…) in posameznikom, ki potrebujejo storitev zaradi akutnega poslabšanja zdravja in bi ob ustrezni pomoči lahko dosegli vsaj delno samostojnost in zato v nadaljevanju ne bi potrebovali dolgotrajne celodnevne oblike institucionalnega varstva. Kratkotrajna namestitev praviloma traja do tri mesece. V času kratkotrajne namestitve bomo starostnikom nudili namestitev, organizirano prehrano (štirje obroki), po potrebi tudi dietno prehrano, osnovno in dodatno oskrbo, zdravstveno nego, po potrebi fizioterapevtsko in delovno-terapevtsko obravnavo ter vključevanje v dnevne in tedenske aktivnosti v sklopu domskega varstva.

Hiša Gustav s pripadajočo infrastrukturo omogoča optimalno izvedbo aktivnosti, predvidene za izvajanje dnevnega bivanja in začasnega varstva starejših. Uporabnik bo v okolju, ki mu bo domač in kjer se bo počutil dobro ter sprejet. Obe storitvi sta velika pridobitev za Občino Šentjur in Občino Dobje, mi pa jo bomo oplemenitili z našim strokovnim znanjem, pozitivno energijo in seveda vašo podporo.

Danes smo sprejeli prve štiri uporabnike – dva v dnevni center in dva v začasno bivanje. Kot prvi je danes zjutraj prišel g. Jožef Polutnik v dnevni center, ostali trije tekom dopoldneva. Da si bomo ta dan še bolj zapomnili, zaposleni in prvi uporabniki, smo se posladkali s torto. Prvi kos so skupaj odrezali direktorica Doma starejših Šentjur mag. Vesna V. Razboršek, prvi uporabnik g. Jožef Polutnik in socialna delavka Marjetka Kravina.

Logotip hiše Gustav

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Dostopnost