Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Hiša Gustav

Hiša Gustav

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si)

V letošnjem letu bomo v neposredni bližini Doma, kjer se trenutno nahaja garaža, začeli z gradnjo prizidka, ki smo ga poimenovali Hiša Gustav. Objekt se bo neposredno povezal z obstoječim Domom. S Hišo Gustav bomo zagotovili dodatne prostore za izvajanje dnevnega varstva in za potrebe začasnega bivanja. Potreba po obeh storitvah je v našem okolju zelo velika. Začasno bivanje bo uporabnikom denimo namenjeno v času rehabilitacije oziroma kot kratkotrajno bivanje, ko osebe, ki starejšemu človeku nudijo pomoč v domačem okolju, odidejo na dopust, ali za druge kratkotrajnejše oblike bivanja. Z izgradnjo Hiše Gustav bomo možnost dnevnega varstva omogočili vsem interesentom, pri čemer bomo več kapacitet namenili ožji lokalni skupnosti (Občini Šentjur) in bližnji okolici (Občini Dobje), ki že vrsto let izraža zanimanje in potrebe po tovrstni ponudbi. Z zagotovitvijo mest v dnevnem varstvu bomo v težišče postavili starostnika – uporabnika storitev, kar je temelj deinstitucionalizacije, hkrati pa bo uporabnik ostal v domačem okolju (uresničevanje temeljnih človekovih pravic). Dom se bo na tak način še bolj odpiral v skupnost ter uporabnikom, ki se bodo vključili v dnevno varstvo, omogočil določene aktivnosti, druženje, oskrbo in nego, ki jih zaradi različnih razlogov in bolezenskih stanj svojci ne zmorejo zagotoviti v domačem okolju.

Namen projekta je zadostiti potrebam po dnevnem varstvu in začasnih namestitvah starejših. Med prošnjami je vsako leto več prošenj za začasno namestitev, kar trenutno še ni mogoče, saj imajo prednost tisti, ki potrebujejo nujni sprejem.

Cilj projekta je zagotoviti nove prostore, ki bodo omogočali izvedbo dnevnega varstva in začasnega bivanja starejšim iz Šentjurja in okolice. Glavni namen projekta je postavitev uporabnika (starostnika) v okolje, ki mu bo domače ter v katerem se bo počutil dobro in sprejeto.

Projekt se bo izvajal na programskem območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS). Skupna višina sredstev, namenjenih izvedbi projekta, je 1.467.538,68 EUR. Višina vseh upravičenih stroškov projekta je 1.447.000,22 EUR. Delež upravičenih stroškov za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev iz proračuna znaša 91,56 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Po pogodbi so zagotovljena nepovratna sredstva v višini 1.324.873,39 EUR:

  • 1.059.898,71 EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar predstavlja 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta, in
  • 264.974,68 EUR iz sredstev slovenske udeležbe, kar predstavlja 20 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Ostala sredstva za izvedbo projekta bomo zagotovili sami iz lastnih virov. Ob tem se zahvaljujemo Občini Šentjur, ki ima posluh za starejše ljudi v občini in nam je brezplačno podelila stavbno pravico za zemljišče, na katerem bo zgrajena Hiša Gustav. S tem je Občina Šentjur izkazala posluh za potrebe starejše generacije, ki je ena izmed najranljivejših delov populacije.

mag. Vesna V. Razboršek,
direktorica

Petek, 18. 6. 2021 – temeljni kamen

Danes smo svečano položili oziroma odkrili temeljni kamen, ki bo pomenil začetek novega projekta, gradnje prizidka, ki smo ga poimenovali Hiša Gustav. V Hiši Gustav bodo prostori namenjeni začasni nastanitvi in dnevnemu varstvu. Temeljni kamen so odkrili direktorica Doma starejših Šentjur mag. Vesna V. Razboršek, župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci in poseben gost, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospod Janez Cigler Kralj. Hiša Gustav bo stala neposredno v bližini doma, kjer se trenutna še nahaja garaža. Z deli bomo pričeli v ponedeljek, 28. 06. 2021.

Začetek gradnje

Vizualizacija – končni izgled

Končni izgled Hiše Gustav

Prireditev ob zaključku del – 21.4.2022

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Accessibility