Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Javna naročila

Javna naročila

V skladu z novim Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 moramo naročniki vsako leto do 28.02. tekočega leta objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil seznam evidenčnih naročil, oddanih na splošnem področju v posameznem letu od 01.01. do 31.12. ter vrednosti enaki ali višji od 10.000 EUR in nižji od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Dostopnost