Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Kneippov park

Kneippov park

Kneippov park, ki smo ga zgradili ob Domu starejših Šentjur, je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, in sicer v višini 47 %, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Projekt »Kneippov park« je bil uspešen na razpisu LAS »Od Pohorja do Bohorja« (LAS), ki ga je upravljalec LAS, to je Razvojna agencija Kozjansko, objavil leta 2012 in je bil vključen v drugi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012.

Sebastian Kneipp, po katerem se imenuje naš park, je razvil naravno obliko zdravilstva, ki vključuje zdrav način življenja, prehrane in zdravljenje z blago delujočimi rastlinami in vodo.

V Kneippovem parku je posajenih preko sto rastlin, med katerimi je nekaj zdravilnih rastlin, največ pa je dišavnic.

Projekt predstavlja inovativno ponudbo stanovalcem Doma, saj smo prvi od domov v Sloveniji s Kneippovim parkom. S tem smo povečali pestrost, privlačnost in kakovost bivanja v našem domu, hkrati pa popestrili turistično ponudbo kraja in regije, saj je Kneippov park odprt tudi za zunanje obiskovalce.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Dostopnost