Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu

Uradne ure pomoči družini na domu

Obveščamo Vas, da je storitev pomoč družini na domu od 1. 1. 2020 v Domu starejših Šentjur.

Osnovni kontaktni podatki:
elektronski naslov: pnd@dom-sentjur.si
stacionarna tel. št.: 03 746 25 34
mobilna tel. št.: 051 288 601

Vodja in koordinatorka pomoči na domu sta dosegljivi na stacionarno in mobilno tel. št. vsak dan med 8 -12 uro, razen ob sredah med 8 – 13 uro.

Pri zagotavljanju storitev se zavzemamo za oseben pristop, skupaj z vami in/ali s svojci soustvarimo osebni načrt pomoči, kjer v okviru navedenih opravil načrtujemo socialno oskrbo, ki je skladna z vašimi pravicami, potrebami, prioritetami in vašo vizijo življenja.

Storitev pomoč družini na domu izvajamo ob delavnikih med 7.00 in 15.00 uro. Ob nedeljah in praznikih imamo dežurstva v dopoldanskem času, glede na potrebe uporabnikov storitve pomoč družini na domu.

Storitev izvajamo za občane Občine Šentjur in Občine Dobje.

Občine subvencionirajo neposredno izvajanje socialne oskrbe.

Cena storitve socialne oskrbe za uporabnika znaša:

ObčinaDelovni dan
(cena za uro pomoči na domu)
Nedelja oz. dela prost dan
(cena za uro pomoči na domu)
Veljavnost od
Dobje7,21€9,23€1.7.2023
Šentjur6,53€8,47€1.7.2023
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Dostopnost