Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Skupine za samopomoč

Skupine za samopomoč

Z namenom druženja, spodbujanja in krepitve medsebojne povezanosti, utrjevanja prijateljskih vezi, vključevanja v domsko skupnost in  kvalitetnejšega preživljanja prostega časa Dom starejših Šentjur ponuja stanovalcem možnost sodelovanja v skupinah za samopomoč.

Skupine za samopomoč omogočajo notranjo rast posameznika, rešujejo pa tudi probleme izolacije in osamljenosti in preko izmenjav lastnih izkušenj z drugimi krepijo duševno zdravje posameznika, zmanjšujejo pa tudi obolevnost.

V ponudbi raznovrstnih aktivnosti, ki jih Dom ponuja, pogosto rešujejo vrsto človeških stisk, predstavljajo pa tudi enega izmed načinov, preko katerega stari ljudje svoje dragocene življenjske izkušnje prenašajo na srednjo in mlajšo generacijo.

V Domu potekajo naslednje skupine za samopomoč:

  • KORENINE, ki jo vodi prostovoljec Slavko Marš, poteka ob torkih od 10.30 do 11.30 ure v prostorih domske knjižnice;
  • MARJETKE, ki jo vodita prostovoljki Vida Žerjav in Sonja Mastnak, poteka ob četrtkih od 13.30 do  14.30 ure v prostorih domske knjižnice;
  • PŠENICA, ki jo vodi prostovoljka Kristina Čater, poteka ob sredah od 10.45 do 11. 30 na gospodinjski skupini v pritličju;
  • MLADI V JESENI, ki jo vodi prostovoljka Damjana Gajšek, poteka ob četrtkih ali sobotah od 11.00 do 12. 15 ure v prostorih domske knjižnice;
  • LITERARNA SKUPINA, ki jo vodi prostovoljka Olga Krampl, poteka ob petkih od 11.00 do 12. 00 ure v prostorih domske knjižnice;
  • MOLITVENA SKUPINA, ki jo vodi Frančiška Cmok, poteka ob sredah od 13.30 do 14.30 ure v domski kapelici;
  • PEVSKA SKUPINA, ki jo vodi prostovoljka Milena Kajtna, poteka ob petkih ob 10. uri v dvorani doma.
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Accessibility