Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Sodelovanje

Sodelovanje

Sodelovanje s svojci naših stanovalcev ima pomemben vpliv na dobro počutje stanovalcev in tudi zaposlenih v domu. Z iskrenim in vzajemnim odnosom skušamo stanovalcu na ta način omogočiti večje  zadovoljstvo pri bivanju v domu, hkrati pa svojcem prevzeti del bremena skrbi za svojce.

Sodelovanje s svojci se prične že pred sprejemom v dom, običajno ob ogledu doma in prostih kapacitet. Ob samem sprejemu in namestitvi je njihovo vključevanje bistveno, saj omogoča blažji prehod v domsko varstvo. Med samim bivanjem v domu pa s svojci nenehno sodelujemo: v obliki individualnih pogovorov glede na morebitno problematiko po posameznih strokovnih službah, pri izdelavi in zapisu življenjskega načrta posameznega stanovalca, v obliki rednih tri mesečnih srečevanj – sestankov, na katerih jih obveščamo z vsemi za življenje njihovih svojcev potrebnimi informacijami, v obliki sodelovanja pri organizaciji skupnih projektov in praznovanj rojstnih dni stanovalcev, vključujemo in povabimo jih na razna predavanja in ostale domske aktivnosti, ki jih organiziramo.

Pomembno je tudi sodelovanje s svojci v procesu paliativne oskrbe in izvajanja družinskih konferenc, kakor tudi pri delu s stanovalci z demenco.

Svojci, stanovalci in zaposleni v Domu starejših Šentjur tvorimo pomemben interakcijski odnos v smislu medsebojnega spodbujanja, podpore in iskanja možnosti za nove konceptualne rešitve za prihodnost.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Dostopnost