Dosegljivi 24 ur na dan na 051 644 805

 > Zdravstvena nega

Zdravstvena nega

Zdravstveno-negovalna služba je del sistema zdravstvenega varstva, ki vključuje ohranjanje zdravja, preprečevanje bolezni in skrb za fizično in duševno bolne ter invalide vseh starosti. V okviru zdravstvene dejavnosti izvajamo zdravstveno nego, oskrbo in rehabilitacijo za naše stanovalce.

Delo v službi zdravstvene nege in oskrbe poteka 24 ur na dan vse dni v letu. Stanovalcem Doma zagotavljamo njihovi starosti in zdravstvenemu stanju primerno oskrbo, zdravstveno nego, zdravljenje in zdravstveno rehabilitacijo. Osnovna metoda dela je proces zdravstvene nege, s katerim medicinska sestra ugotavlja, načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti zdravstveno nego. Strokovno usposobljeno osebje (diplomirani medicinski sestri, zdravstveni tehniki, bolničarji in bolniški strežniki), ki sestavlja negovalni tim, pod vodstvom vodje službe zdravstvene nege skrbi za celovito strokovno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe stanovalcev.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Šentjur imamo za potrebe zdravstvenega varstva organizirano ambulanto splošne medicine, izven delovnega časa ambulante pa se obrnemo na dežurnega zdravnika Zdravstvenega doma Šentjur.

Z uvajanjem sistema kakovosti vzpostavljamo sodobno zdravstveno nego, ki postavlja v ospredje stanovalca z individualnimi potrebami, kar mu omogoča kvalitetnejše preživljanje starosti.

Vodja zdravstveno negovalne službe je ga. Suzana Koštomaj03/746-18-04051 304 920suzana.kostomaj@dom-sentjur.si.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.
Dostopnost